20.10.2021. Normalizacija

Prvi sporazum o principima koji regulišu normalizaciju odnosa


Briselski proces, pokrenut pod pokroviteljstvom EU doveo je za pregovarački sto predstavnike Kosova i Srbije prvi put nakon jedonstranog proglašenja kosovske nezavisnosti 2008. Ovaj proces može se podeliti u dve faze: fazu tehničkog dijaloga, koja je dovela do zaključivanja niza sporazuma 2011. godine i fazu političkog dijaloga čiji je rezultat bio Prvi sporazum o principima koji regulišu normalizaciju odnosa (poznatiji kao Briselski sporazum) iz 2013. godine i naknadni sporazumi koji su iz njega proizašli.

Prvi sporazum o principima koji regulišu normalizaciju odnosa Foto: Normalizacija

Briselski sporazum zaključen je 19. aprila 2013. godine u dva istovetna teksta: jedan su parafirali Ketrin Ešton i Ivica Dačić, a drugi Ketrin Ešton i Hašim Tači.

Ovaj sporazum od 15 tačaka predviđao je formiranje Zajednice/Asocijacije opština sa srpskom većinom, održavanje lokalnih kosovskih izbora u četiri opštine na severu, uspostavljanje kosovskih i gašenje srpskih opštinskih struktura, integraciju srpskih bezbednosnih struktura u kosovski institucionalni okvir i integraciju pravosuđa.

Pored toga, ovim sporazumom dogovoreno je i inteziviranje razgovora o energetici i telekomunikacijama i njihovo okončanje do 15. juna iste godine.

Dogovoreno je i da nijedna strana neće blokirati, ili podsticati druge da blokiraju napredak druge strane na njenom putu ka EU.

Osnovni principi sadržani u ovom sporazumu narednih godina detaljnije su razrađivani posebnim sporazumima. Cilj ovog sporazuma bila je integracija srpskog stanovništva i institucija koje funkcionišu u okviru srpskog sistema u kosovski pravni i institucionalni okvir.

Dok je Skupština Kosova, juna iste godine, ratifikovala Briselski sporazum kao međunarodni sporazum, čime su kosovske institucije postale dužne da ga sprovedu Narodna skupština Srbije nije to isto učinila.
Vlada Srbije je jednoglasno prihvatila postignuti sporazum, dok je Narodna skupština 26. aprila 2013. odobrila izveštaj o političkim i tehničkim pregovorima sa Prištinom, u okviru kog se nalazio i ovaj sporazum. Zahtev za ocenu ustavnosti odluke Narodne skupštine o usvajanju vladinog izveštaja i samog Briselskog sporazuma, Ustavni sud Srbije odbacio je decembra 2014. ocenivši da je reč o političkom, a ne o pravnom pitanju.

PREUZMI SPORAZUM

Ostali sporazumi

Prvi sporazum o principima koji regulišu normalizaciju odnosa

Katastarske Knjige

20.10.2021.

Kontaktirajte nas

Ukoliko imate pitanje za nas, rado ćemo vam odgovoriti.

info@imovinakosovo.org