O projektu


Glavni cilj projekta je da se poveća uloga građana u zalaganju za imovinska pitanja na Kosovu. Uspostaviće saradnju između OCD sa Kosova i Srbije sa relevantnim institucijama, u cilju poboljšanja zaštite imovinskih prava na Kosovu. Štaviše, osnažiće OCD na Kosovu da nadgledaju i izveštavaju o zaštiti imovinskih prava na Kosovu, a takođe će obučiti grupu mladih pravnika za unapređenje imovinskih prava na Kosovu, kroz angažovanje u programima besplatne pravne pomoći.

Projekat sprovode: Centar za zastupanje demokratske kulture (ACDC) i Centar za društveni dijalog i regionalne inicijative (CDDRI)

Ime projekta: Jačanje zaštite imovinskih prava na Kosovu

Projektne aktivnosti:

  • 8 treninga za mlade pravnike
  • 2 konferencije o imovinskim pitanjima (Beograd-Priština)
  • 2 sastanka advokata iz Beograda I Mitrovice
  • 2 sastanka između pravnih klinika iz Beograda i severne Mitrovice
  • 1 razvijen website o imovinskim pitanjima i imovinskim sporovima na Kosovu
  • 4 medijska nastupa

Kontaktirajte nas

Ukoliko imate pitanje za nas, rado ćemo vam odgovoriti.

info@imovinakosovo.org