30.11.2021. imovinakosovo

Otvoren novi sajt za imovinska pitanja na Kosovu, stručnjaci ukazuju na kompleksnost problema


Imovinakosovo.org je novi sajt, otvoren kako bi se svima onima koji na Kosovu i u Metohiji imaju problem da ostvare svoje pravo na imovinu i pomoglo. Njegov vlasnik – NVO „ACDC“, pozvala je sve oštećene da im se jave kako bi im, kao savetodavac i posrednik kod kosovskih institucija, pomogli da ostvare svoje pravo.

Otvoren novi sajt za imovinska pitanja na Kosovu, stručnjaci ukazuju na kompleksnost problema Foto: imovinakosovo

Imovinakosovo.org je novi sajt, otvoren kako bi se svima onima koji na Kosovu i u Metohiji imaju problem da ostvare svoje pravo na imovinu i pomoglo. Njegov vlasnik – NVO „ACDC“, pozvala je sve oštećene da im se jave kako bi im, kao savetodavac i posrednik kod kosovskih institucija, pomogli da ostvare svoje pravo.

Procene su da između 50 i 60 hiljada ljudi na Kosovu ima problema sa ostvarivanjem prava na svoju imovinu, u uvodnom delu predstavljanja sajta istakli su u ACDC.

Stoga je zamisao sajta da posluži kao veza između onih koji imaju problem u vezi sa ostvarivanjem prava na svoju imovinu i kosovskih intitucija.

Aktivisti ACDC pozvali su sve one koji žele da ostvare svoje imovinsko pravo a imaju problem – da im se i jave.

Sajt je svojevrsna baza podataka u vezi sa imovinskim problemima na Kosovu – od novinskih članaka, preko stručnih tekstova, do alata na kojima se oštećeni mogu registrovati kako bi zatražili pomoć.

Međutim, osim privatne, poseban i ogroman segment imovinskog problema je javna, držvna i nekadašnja društvena imovina, kao i pitanje restitucije starim vlasnicima, upozoreno je na današnjoj konferenciji „Imovinski problemi na Kosovu“, koja je u toku.

Sporost u rešavanju imovinskih pitanja, odnosno njihovo nerešavanje, ukazuje na to da će ovaj problem trajati znatno duže od sadašnjih 20 i nešto godina.

Na konferenciji na kojoj je novi sajt i predstavljen, govore pravni eksperti – profesor Dušan Čelić, pravnik i civilni aktivista Milan Antonijević, takođe pravnik Dragutin Nenezić, koji je i autor nedavne serije ekspertskih tekstova na našem sajtu, te politikolog i autor zajedničkog istraživanja organizacija ACDC i CDDRI o imovinskim problemima Dušan Milenković.

„Za mene bi najreprezentativnije i najuočljivije bilo da je ta kuća na sajtu porušena ili oštećena, što je u stvari simboličan prikaz stanja imovinskih prava na Kosovu i Metohiji“, ukazao je profesor Dušan Čelić, i sam raseljeno lice iz Prištine 1999, na to što se na Imovinakosovo.org, kao ilustracija nalazi krov nove kuće.

Profesor Čelić, koji je aktivan u udruženjima raseljenih sa Kosova i Metohije, upozorio je da je situacija u vezi sa privatnom imovinom najteža u metohijskoj oblasti. Najranjivija grupa su raseljeni, a posebno pogođeni su vlasnici stanova.

„Kada je reč o imovini, problem je manje izražen sa kućama nego sa stanovima, jer su kuće u ruralnom području uništene, ili trajno oštećene – ti objekti više ne postoje. Postoji svojina na parceli, ne postoje stambeni ni privredni objekti na tim parcelama, tako da se problem stambenih objekata pojavljuje u urbanim sredinama“, kazao je Čelić.

Pozdravljajući napore da se pokrene sajt o imovini, istovremeno je naglasio da jednokratna projektna aktivnost ne može da reši dugoročan problem, koji se godinama, štaviše, komplikuje.

„Pitanje je dugoročno, neće se rešiti danas i sutra, niti jednom anketom i jednim sajtom koji će se možda, kao projektna aktivnost hostovati godinu dana. Ovo je problem od dvadeset godina“, naglasio je, upozorivši i na dalju eskalaciju.

Kosovsko društvo je postkonfliktno društvo, prema tome potrebno je da kosovsko zakonodavstvo uvaži takvu činjenicu u rešavanju problema, kaže Čelić.

„Bojim se da ćemo mi još dugo godina imati aktuelno pitanje imovine na Kosovu i Metohiji“, dodao je sa čim se slažu svi govornici do sada.

Na konferenciji govore još Marija Mišković iz Agencije za besplatnu pravnu pomoć i Slobodan Stošić iz Centra za zastupanje demokratske kulture.

KoSSev će detaljniji izveštaj izlaganja govornika objaviti narednih dana.

Kontaktirajte nas

Ukoliko imate pitanje za nas, rado ćemo vam odgovoriti.

info@imovinakosovo.org